Akureyrarbær er rekstaraðili Tröllaborgar.

Leikskólar á Akureyri heyra undir fræðslusvið, nánari upplýsingar um leikskóla Akureyrar eru hér.

Fræðsluráð fer í umboði bæjarstjórnar Akureyrar með stjórn leikskólamála bæjarins að svo miklu leyti sem bæjarstjórn lætur þau mál til sín taka. Ráðið er kosið af bæjarstjórn. Fræðslustóri situr fundi Fræðsluráðs með málfrelsi og tillögurétt.

Einn fulltrúi foreldra, tilnefndur á sameiginlegum fundi fulltrúa foreldrafélaga frá hverjum leikskóla, og einn fulltrúi starfsmanna leikskóla hafa jafnframt rétt til setu á fundum ráðsins með málfrelsi og tillögurétt. Fræðsluráð mótar stefnu bæjarins í leikskólamálum.

Fræðslusvið Akureyrarbæjar fer með yfirstjórn leikskóla; fjármál, áætlanagerð, innritun barna, skipulagsmál og ráðgjöf. Fræðslustjóri er æðsti yfirmaður skólamála.

Allir leikskólar á Akureyri bjóða upp á 4,0-8,5 tíma dvöl og eru opnir frá 7.45-16.15.
Leikskólar Akureyrar eru lokaðir í fjórar vikur yfir sumarið.
Leikskólar bæjarins eru ekki hverfaskiptir og er helsta ástæða sú að leikskólarnir byggja á mismunandi uppeldisstefnum og því talið nauðsynlegt að foreldrar velji þá skólastefnu sem þeim finnst henta best sínum uppeldisaðferðum. Sjá nánar í bæklingi um leikskólaval.

© 2016 - 2023 Karellen